» سلام ( سه‌شنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩۱ )
» رمز جی تی ای سن آندرس ( شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۱ )
» img editor ( چهارشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٠ )
» DAF XF + Trailer ( چهارشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٠ )
» MAN TGL ( چهارشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٠ )
» Monster Mutt ( چهارشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٠ )
» چند نکته ( چهارشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٠ )
» بی ام و پلیس ( شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٠ )
» HH-60J Jayhawk ( شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠ )
» رینگ و وسایل اسپرت ( شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠ )
جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٦:٠٢ ‎ب.ظ
جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٥:٥۸ ‎ب.ظ
جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٥:٥۱ ‎ب.ظ

پژو 307

دسته بندی : ماشین خارجی


این پژو 307 همانند پژو 206 است که در بازی دو حالت دارد حالت اول داشتن سقف مانند عکس زیر

و حالت دوم بدون سقف مانند عکس زیر

 

دریافت پژو 307


جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٥:٢۳ ‎ب.ظ
جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٥:٠٤ ‎ب.ظ
جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٤:٢٧ ‎ب.ظ
جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٤:٢٤ ‎ب.ظ
جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٤:٢۱ ‎ب.ظ
جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ۳:٥٩ ‎ب.ظ
جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ۳:٥٧ ‎ب.ظ
جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ۳:٤٦ ‎ب.ظ
جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ۳:٤۱ ‎ب.ظ
جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ۳:٠۸ ‎ب.ظ
جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ۳:٠٥ ‎ب.ظ
جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ۳:٠٢ ‎ب.ظ
جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٢:٥٧ ‎ب.ظ
جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ۱:۱٢ ‎ب.ظ
جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ۱:٠۸ ‎ب.ظ
جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ۱:٠٦ ‎ب.ظ
جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ۱:٠٤ ‎ب.ظ
جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ

اسب

دسته بندی : ماشین خارجی


 

نحوه نصب:فایل dat را در پوشه data کپی کرده و پوشه gta3 در فایل را با img tool یا img editor نصب کنید

 

دریافت اسب


جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ
جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ
دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٦:٠٥ ‎ب.ظ
دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٦:٠٢ ‎ب.ظ
دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٥:٥٩ ‎ب.ظ
دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٥:٤۱ ‎ب.ظ
دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٥:۳٤ ‎ب.ظ
دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٤:٥۸ ‎ب.ظ
دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٤:٥۳ ‎ب.ظ
شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٧:٥٢ ‎ب.ظ
شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٧:٤٩ ‎ب.ظ
شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٧:٤٦ ‎ب.ظ
شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٧:٤٤ ‎ب.ظ
شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٧:٤٠ ‎ب.ظ
شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٧:۳٧ ‎ب.ظ
شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٧:۳۳ ‎ب.ظ
شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٧:٢٥ ‎ب.ظ
شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٧:٢۳ ‎ب.ظ
شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٧:۱۸ ‎ب.ظ
شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٧:۱٢ ‎ب.ظ
شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٧:٠۸ ‎ب.ظ
شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٧:٠٤ ‎ب.ظ
شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٦:٥۱ ‎ب.ظ
شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٦:٤٩ ‎ب.ظ
شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٦:٤٢ ‎ب.ظ
شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٦:۳۸ ‎ب.ظ
شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٦:۳٤ ‎ب.ظ
شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٦:٢٥ ‎ب.ظ
شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٥:٥٥ ‎ب.ظ
شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٥:٥۳ ‎ب.ظ
شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٥:٤۸ ‎ب.ظ
شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٥:٤٧ ‎ب.ظ
شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٥:٤٤ ‎ب.ظ
شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٥:۳۸ ‎ب.ظ
شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٥:۳٦ ‎ب.ظ
شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٥:٢٩ ‎ب.ظ
شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠, ٥:٢٥ ‎ب.ظ
شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٩, ٩:٠۱ ‎ب.ظ

درباره ما


ایجاد کننده وبلاگ :
ابزار های مفید وبلاگ نویسان

صفحات
نویسندگان